کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
1 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) ⭐️⭐️ 50 1,000 15
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) ⭐️⭐️ 50 500 12
12 ویو (بازدید)+Impressions اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز 100 500,000 0.9
17 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 200 500,000 3.5
23 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 50 هزار ویو در روز) 1,000 100,000 1
31 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 7 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 100,000 2.8
24 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 500 100,000 1.5
33 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 200 100,000 1.5